Rritja e pagës minimale: Ministria e Financave dhe Ekonomisë nuk ka nisur asnjë konsultim.

February 17, 2022
February 17, 2022 RMG

Politika e qeverisë shqiptare nxjerr në pah synimin për të minimizuar koston e punës vendase. Kosto që, pavarësisht nevojës për të rishikuar pagat minimale, mbetet ende shumë konkurruese në krahasim me vendet që aspirojnë aneksimin në Komunitetin Evropian.

Në këtë artikull analizojmë faktet e fundit të natyrës legjislative dhe politike që e dëshmojnë këtë.

Sipas VKM-së të miratuar më 16 dhjetor 2020, nga 1 janari 2021 paga minimale mujore shkoi nga 26 000 lekë “rreth € ,213,00 “ në 30 000 lekë në “afërsisht €.245,00 “. Kjo do të thotë se punëdhënësit publikë dhe privatë, vendas apo të huaj, duhet të aplikojnë një pagë minimale mujore prej 30,000 lekë “afërsisht €.245,00 “.

Kryeministri Edi Rama, në nëntor të vitit të kaluar, pas miratimit nga qeveria të projektligjit për uljen e tatimit mbi të ardhurat personale, kishte parashikuar një rritje të mëtejshme të pagës minimale prej 2000 lekësh “rreth €.17,00 ”, pa u sqaruar megjithatë. kur, nëse nga janari apo korriku 2022. Kreu i qeverisë ka ripërsëritur më pas premtimin elektoral se paga minimale në mandatin e tretë të qeverisë do të arrijë në nivelin 40 mijë lekë “rreth €.328,00 ”.

Drejtori i Përgjithshëm i Politikave Fiskale të MFE-së, Niko Lera, në një intervistë për Monitor, bëri të ditur se paga minimale nuk ka ndryshuar për momentin, ajo mbetet 30 mijë lekë “rreth .245,00 euro”. Sipas tij, nuk ka asnjë parashikim se kur do të fillojnë konsultimet për rishikimin e pagës minimale.

Zbatimi i ndryshimeve në vitin 2021 u kundërshtua nga shoqatat e biznesit, pasi rritja e pagës minimale në nivelin 30,000 lekë “rreth €.245,00 ”, rriti me rreth 28% koston e kontributeve dhe rrjedhimisht edhe koston e punës. Presidenti i Qendrës Shqiptare të Eksportit, Alban Zusi, rekomandoi që për të mos rënduar barrën tatimore, është e nevojshme të rritet pragu i pagave të pataksuara nga 30,000 lekë “rreth €.245,00 ” në 50,000 lekë “rreth €.410,00 ”.

Duke filluar nga korriku i këtij viti, taksa për pagat deri në 40 mijë lekë “rreth €.328,00 ” do të ulet, ndërsa për pagat deri në 50 mijë lekë “rreth €.410,00 ” tatimi mbi të ardhurat do të përgjysmohet me 13% në 6,5%. Numri i tatimpaguesve që përfitojnë nga ulja e barrës tatimore për shkak të rritjes së pragut të tatueshëm deri në 40 000 lekë “afërsisht €.328,00”  është afërsisht 71 500 dhe shuma e përfitimit mesatarisht 7 800 lekë” afërsisht €. 64.00 “për tatimpagues/vit ose afërsisht 557 milionë lekë/vit” afërsisht €.4.576.000”   për të gjithë tatimpaguesit.

Ministri Ibrahimaj theksoi se, për të lehtësuar barrën tatimore për grupet e popullsisë në nevojë, paketa tatimore parashikon që tatimpaguesit me të ardhura nga paga nga 40,000 lekë/muaj      “rreth €.328,00” deri në 50,000 lekë/muaj “rreth  €.410,00 ”. Vazhdimi i pagesës së taksës 0% deri në shumën 30 000 lekë/muaj” rreth €.245,00 “ të ardhura nga paga, mbi shumën 30 000 lekë/muaj        ”rreth €.245,00 “do të paguajë normën tatimore 13% tatim. Sipas Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, numri i tatimpaguesve që përfitojnë nga ky avantazh tatimor është afërsisht 58,000 dhe shuma e përfitimit është mesatarisht 11,700 lekë “rreth €.96,00 ” për tatimpagues/vit ose gjithsej 678,000,000 lekë/ viti “afërsisht €.5,568,000 ” për të gjithë tatimpaguesit

Ligji i ndryshuar “Për tatimin mbi të ardhurat” parashikon modifikimin e brezit të sipërm të taksimit progresiv. Nga 1 korriku i këtij viti pritet që tatimi 23% të fillojë të zbatohet për pagat mbi               200 000 lekë/muaj, “rreth €.1640,00 ” nga 150,000 lekë/muaj aktuale “rreth €.1230,00 ”. Numri i tatimpaguesve që përfitojnë nga ky avantazh tatimor është afërsisht 5,900 dhe shuma e përfitimit është mesatarisht 23,000 lekë “rreth €.189,00 ” për tatimpagues/vit ose gjithsej 135,000,000 lekë “rreth €.1.115,100 ” për të gjithë tatimpaguesit.

Më poshtë  një tabelë e kostos totale të pagës bruto prej €. 245,00 , €. 328,00 dhe €. 1,640,00 ,ku kostoja totale qe do të përballohet nga punëdhënësi per sejcilen është €.288,00, € 382,00  dhe         €. 1,830,00.

Tabela tregon se si kostoja e punës në Shqipëri mbetet shumë konkurruese për punëdhënësin edhe në prani të rritjes minimale të pagës mujore.

Reconta Management Group është e specializuar në mbështetjen e sipërmarrësve që synojnë të investojnë në këtë vend. Për më shumë informacion, kontaktoni konsulentët tanë përmes kanaleve institucionale.

Cell: +355 527 062 10

Cell dhe WhatsApp: +355 695 332 907

Email: info@reconta.al

Përshëndetje të përzemërta